Spring til indhold

Lokale 223

Lokalet kan rumme op til 12 personer

Lokale 223
Lokalet er indrettet med langt mødebord med stole ved.
Herudover højt cafébord med stol til underviseren.

Der er projektor, flipover og whiteboard tilgængelig.